WillemstadGeschiedenis Willemstad

Willemstad
Al staande in de Kerkring in Willemstad, heb je het gevoel een tijdreis te maken. Willemstad is een van de mooiste Vestingsteden die Nederland rijk is. De stad draagt de naam van de vader der Nederlanden: Willem van Oranje, Prins van Oranje – Nassau. Het stadje is prachtig gerestaureerd en het stadsgezicht is beschermd.

De Ruigenhil
Willemstad, ook wel bekend als Willem’s stad, kent een rijke geschiedenis. De historie van dit stadje begon aan het einde van de Middeleeuwen. In het jaar 1565 ontstond het dorp De Ruigenhil. Dit kwam door het gors de Ruigenhil in te laten polderen. Het was de markies van Bergen op Zoom, Jan IV van Glymes, die op dit idee kwam en tevens het initiatief nam.

Omtovering
Het was de heer Willem van Oranje die in 1582 De Ruigenhil te leen kreeg van de Staten van Brabant. Dit diende als een soort schadevergoeding voor wat hij voor ‘de zaak der vrijheid’ had uitgegeven en verloren. Hij was ook de persoon die Willemstad omtoverde naar een vesting. Daarnaast verleende hij de vestingstad ook stadsrechten. Dit was het begin van Willem’s stad, ook wel Willemstad. 

Prins Maurits
Na de dood van Willem van Oranje nam Prins Maurits, zijn zoon, zijn taken over. Deze was vaak in het stadje te vinden en voelde zich erg betrokken bij de ontwikkelingen. Hij heeft er daarom ook voor gezorgd dat de verdedigingswerken werden afgerond en de Koepelkerk werd gesticht. Door de aandacht van de Prins nam Willemstad een uitzonderlijke positie in binnen Staats-Brabant. 

De Koepelkerk
In het hart van Willemstad staat de Koepelkerk, die met steun van Prins Maurits is gesticht. Tien jaren heeft de bouw in beslag genomen. Er waren maar liefst drie bouwmeesters bij betrokken. In 1607 werd de bouw voltooid. En toen beschikte Willemstad over de eerste kerk in ons land, die speciaal voor de protestantse eredienst was gebouwd. Deze werd het model voor vele andere kerken. De kerk draaide namelijk niet om symboliek, maar om de leer van het geloof. De kerk was zonder kruisvorm, zonder krans van kapellen en zonder zijbeuken. De kansel staat in het middelpunt en niet – zoals in de Rooms Katholieke kerk het altaar. De oren moet gericht worden, niet de ogen…….

"Vrouwe van Willemstad”
Prins Maurits heeft zich echter niet alleen beperkt tot de bouw van de kerk en de verdedigingswerken. Hij heeft daarnaast ook ook het "Princehof”, nu ook wel bekend als het Mauritshuis, in 1623 laten bouwen. Het monumentale pand werd na een grondige restauratie op 15 december 1973, in aanwezigheid van vorstin Juliana in gebruik genomen als Stadhuis. Ook nu nog is de band tussen Willemstad en de koninklijke familie hecht. Zo draagt Koningin Beatrix nog steeds de titel "Vrouwe van Willemstad”. Door middel van deze ambitieuze projecten groeide Willemstad uit tot de voorpoort van Holland.

Keizer Napoleon
Mooie historische gebouwen wekken de aandacht. Ook al in het begin van de vorige eeuw was dit het geval. Keizer Napoleon en Koning Lodewijk kwamen speciaal naar dit stadje om de vestingwerken te aanschouwen. De Franse Keizer gaf tijdens zijn bezoek ook de opdracht om het Kruithuis te bouwen, dat nu ook nog voor de bezoeker te zien is.

Einde krijgstaak
In 1926 komt er een einde aan de krijgstaak die Willemstad heeft. Vanaf dit jaar dient ze niet langer meer als vestingstad. Ondanks dit alles raakt de stad ongewild weer betrokken bij oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog.

Scheepsramp
De rijnaak Rhenus 127 liep op 30 mei 1940 op een mijn. Aan boord bevonden zich krijgsgevangenen, Belgische militairen, die afgevoerd werden naar Duitsland. Tijdens deze scheepramp kwamen ruim 200 van hen om het leven.

Willem’s stad leeft nog steeds…
Het complete stadsbeeld binnen de verdedigingswerken werd in 1970 tot beschermd stadgezicht verklaard.
Dit kwam door de wallen met de singels, inclusief het schootsveld buiten de omwalling. Ook nu nog is dit beschermde stadgezicht te aanschouwen. En u zult zien dat Willem nog steeds ‘leeft’ in Willem’s stad.