GorinchemHeden Gorinchem

 
Vestingstad Gorinchem
Een wandeling door Gorinchem is een promenade door de historie. Wie door de straten en stegen van de binnenstad of over de vestingwallen loopt, ondergaat de sfeer van de koopmans- en garnizoensstad van weleer. Tientallen monumenten herinneren aan de tijd, dat Gorinchem een centrum van visserij, markten, scheepvaart en handel was en als vesting een belangrijke plaats innam in de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie.

Overal in de binnenstad is de historie tastbaar en zichtbaar. Het stratenpatroon dat zich in de 15e en 16e eeuw vormde is nog intact. De groene, 16e eeuwse stadswallen zijn vrijwel volledig bewaard gebleven. Markante verdedigingswerken geven op een speciaal uitgezette wandeling over deze stadswallen een boeiend beeld van een eeuwenoude vesting. De geschiedenis is verder in ere gehouden doordat belangrijke monumentale gebouwen en panden in oude luister zijn hersteld. Met respect voor dat verleden wordt de binnenstad de laatste jaren vernieuwd. Grote en kleinere nieuwbouwprojecten doen recht aan de waardevolle kenmerken van de historische omgeving.

Gorinchem maakt deel uit van de vestingdriehoek Loevestein-Woudrichem-Gorinchem.

Voor informatie verwijzen wij u naar de website van gemeente Gorinchem www.gorinchem.nl onder het menu item 'Gorinchem'.