BrielleBrielle

Brielle, Op 1 april verloor Alva z'n bril

De geschiedenis van Brielle als stad gaat veel verder terug in de tijd dan toen Brielle stadsrechten kreeg. Stadsrechten kreeg de stad officieel in 1330. In 1418 was de stad voorzien van houten vesten, welke in tijden van nood afgebroken werden om er vuurbakens van te maken. Aarden bekleding van de wallen is na 1450 ontstaan.
 
Brielle, ook wel Den Briel geheten, is in de Nederlandse taal vereeuwigd in een groot aantal gezegden, spreekwijzen en liedjes. Bijna allemaal verwijzen ze naar de gebeurtenissen op 1 april 1572, toen de geuzen Brielle innamen 'in naam van Oranje'. De Spanjaarden verloren daarmee voor de eerste maal hun gezag in een Nederlandse stad.

Nadat de Geuzen vrij makkelijk Brielle hadden ingenomen, begonnen zij met het vervangen van de middeleeuwse stadsmuren door een moderne vesting. Dit proces van vernieuwing en vervanging zou duren tot 1713. In dat jaar kwam de vesting tot voltooiing. Sindsdien is er weinig aan de vesting veranderd, waardoor de verdedigingswerken, die tot de belangrijkste water- en land fortificatie van Nederland behoort, nog de sfeer van toen ademen.
 

Informatiebrochure over de vestingstad Brielle