HulstRoutes Hulst

Fietsroutes
 
Hof te Zanderoute

 
Deze route gaat door de oudste stukken van Zeeuws-Vlaanderen. In de 12e eeuw begonnen monniken van abdijen uit Brugge en Gent opgeslibde stukken land in te polderen. In deze polders werd vaak een soort abdij gesticht, die men een ‘Uithof’ noemde. Indijkingen werden van daaruit georganiseerd. De nieuwe stukken land waren de voedsel leveranciers voor de Vlaamse steden. Een ‘uithof’ werd in de volksmond een klooster genoemd. Zo ontstond bijvoorbeeld Kloosterzande.

Leuk om te weten:
Veel polders die monniken bedijkten gingen verloren tijdens stormvloeden of door opzettelijke inundaties tijdens oorlogen. De polders rond Kloosterzande en Lamswaarde (12e eeuw) doorstonden de tijd zonder noemenswaardige schade.
 
 
Hulsterlooroute
 
U fietst deze route door de karakteristieke polders en langs restanten van kreken. Tussen Hulst en Clinge fietst u echter door een dichtbegroeid dennenbos. U fietst over de grens van klei- en zandgronden.

Leuk om te weten:
Nieuw-Namen heette vroeger Hulsterloo. Het dorp ligt op ‘oude’ grond. De heuvel bestaat uit zand, schelpgruis en ijzeroerbanken die ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden zijn afgezet.
 
 
De Kapelletjesroute
 
Langs polderwegen, bij kruispunten, op de meest onverwachte plaatsen kom je ze tegen. Kleine kapelletjes gebouwd voor de maagd Maria. Op deze fietsroute komt u langs fraaie bouwwerkjes, monumentjes van stille devotie.

Leuk om te weten:
In de provincie Zeeland wordt over het algemeen het protestantse geloof beleden. Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland vormen hierop een uitzondering. Deze regio’s zijn over het algemeen katholiek.
 
 
Fietsroute Staats-Spaanse Linies
 
 
Fietsen langs forten en schansen in het land van Hulst. Laat u verrassen tijdens de 25 km lange fietstocht die u langs de cultuurhistorische verdedigingslinies uit de 80-jarige oorlog voert. De route loopt aan de oostzijde van Hulst over oude liniedijken en passeert daarbij oude forten en resten van verdedigingswerken. Naast de routebeschrijving wordt in de routebrochure uitgebreid ingegaan op de overblijfselen van de verdedigingswerken die u al trappend tegenkomt in het landschap.
U begint in de Vestingstad Hulst en eindigt daar ook weer. Na afloop zal een drankje op één van de vele gezellige terrassen van Hulst u zeker smaken.
 
 
Wandelroutes
 
Wandelnetwerk Langs Linies en Kreken
 
 
 
 
In het oostelijk gedeelte van de gemeente Hulst en Terneuzen is een wandelnetwerk aangelegd onder de naam "Wandelnetwerk Langs Linies en Kreken". Het zuidelijk gedeelte langs de grens met België is op 29 oktober 2010 in gebruik genomen, het noordelijk gedeelte van de gemeente Hulst en Terneuzen wordt 10 april 2014 geopend. Kaarten zijn beschikbaar via het Routebureau van de VVV-Zeeland. De wandelroutes doen ook Vestingstad Hulst aan.
 
Klik hier of op bovenstaand Wandelnetwerkysmbool om de kaart van het zuidelijk gedeelte te downloaden.
 
 
Kinderroute in de Vesting Hulst 
 
Speciaal voor de jonge ontdekker is er een uitgestippelde wandeling met opdrachten, waarbij alle geheimen van de Vestingstad spelenderwijs worden onthuld. Na inlevering van het antwoordformulier mag gratis een echte stadsmunt worden geslagen!
 
 
Vestingsroute 

Vanuit het VVV-kantoor in de oude Vestingstad Hulst zijn een drietal wandelroutes uitgezet van 5,5 km, 7,5 km en 9,5 km. De routes lopen langs de oude vestingwallen, de middeleeuwse Linies van Communicatie en de bossen en polders in de directe omgeving van Hulst. De routes staan voor een mix van oude historie en rustig wandelgenot. Na afloop kunt u terug in Hulst uitrusten op een gezellig terrasje onder het genot van een Belgisch biertje!!

 
Beeldenroute "Reynaert in het land van Staatsen en Spaansen"
 
Vanuit het VVV-kantoor in de oude Vestingstad Hulst is een beeldenroutes uitgezet langs de voornaamste beelden die in de stad te zien zijn over het thema "Reynaert de Vos" en het thema "De strijd tussen Staatsen en Spaansen tijdens de 80-jarige Oorlog". De route loopt langs een twaalftal beelden en eindigt bij de beeldentuin in de tuin van het Landshuis (VVV-locatie). In deze beeldentuin is van april tot oktober jaarlijks een wisselende beeldententoonstelling te zien van de studenten van de Stedelijke Akademie voor Beeldende Kunst uit Harelbeke in België.
 
Alle fiets- en wandelroutes zijn verkrijgbaar bij het
 
VVV-kantoor
Steenstraat 37
4561 AR Hulst
Tel: 0114-315221
Email: hulst@vvvzvl.nl
 

Lange-afstand fietsbrochure
Fietsroute langs alle vestingsteden met voorbeeldarrangementen en informatie over toeristische informatiepunten