GeertruidenbergGeschiedenis Geertruidenberg

St. Gertrudis

De naam Geertruidenberg komt van "berg van St. Gertrudis". In werkelijkheid is de "berg" slechts het hoogste punt van een zand rug. St. Gertrudis zou al in 645 na Christus hier een klooster gesticht hebben.
 

St. Elisabethvloed

Geertruidenberg is Hollands oudste stad. Met het verlenen van de stadsrechten in 1213 werd Geertruidenberg de eerste stad van het Graafschap Holland. De stad was een belangrijk handelscentrum waar graven, edelen en vertegenwoordigers samen kwamen. De St. Elisabethvloed in 1421 maakte een einde aan deze enorme bloeiperiode. Op de 18e van Slachtmaand (november) 1421, werd de Grote of Zuid-Hollandse Waard namelijk getroffen door een geweldige orkaan. Een dergelijke orkaan had sinds mensenheugenis nog niet gewoed. Dijken noch sluizen waren bestand tegen deze vreselijke ramp.
 

Sleutel van Holland

Geertruidenberg is steeds zowel als front- en vestingstad van grote betekenis geweest. Dit kwam omdat de stad aan belangrijke vaarroutes lag. Geertruidenberg werd daarom ook wel "Sleutel van Holland" genoemd. In 1319 werd de stad ommuurd met rondelen en poorten. Na de inname van de stad door de Staatsen geeft Prins Willem van Oranje opdracht om de stadsmuur geleidelijk te vervangen door vestingwerken.
 

Strijd!

Er is veel strijd geleverd om Geertruidenberg. Ook tijdens de 80 jarige oorlog voerde oorlog mee om de stad. De Staatsen wilden de stad behouden, terwijl de Spanjaarden de stad in handen wilden krijgen. In 1589 kochten de Spanjaarden de stad uiteindelijk voor een grote som geld van het muitende Engelse garnizoen. In het jaar 1593 lukte het Prins Maurits om de stad weer aan de zijde van Holland te krijgen en de Spanjaarden eruit te verdrijven. Pas vanaf 1813, door de eenwording van het Verenigd Koninkrijk, behoort Geertruidenberg definitief bij Brabant.
 

Eeuwenoude vestingstad

Ook nu nog ligt langs de oevers van de Bergse Maas en Donge het vestingstadje Geertruidenberg, Hollands oudste stad. U zult zien dat nog een groot deel van de uitgelegde vestingwerken bewaard is gebleven. Door de vestingwallen met de fraaie bolwerken, het unieke marktplein met zijn typische leilinden, de monumentale panden en de optredens van de Bergsche Battery (schutterij) gaat de verbeelding vanzelf spreken...