Doelstelling en Organisatie

De Vereniging Nederlandse Vestingsteden is opgericht op 22 maart 2002. Sindsdien zet de vereniging zich in voor de ontwikkeling van ‘jaarrond’ cultuur(historisch) toerisme in de aangesloten vestingsteden. De ontwikkeling en het uitbouwen van het cultuur(historisch) toerisme zorgt voor dynamiek en levendigheid in de steden en versterkt de economische structuur. De sterke gezamenlijk presentaties als Vereniging Nederlandse Vestingsteden, maar ook het specifieke eigen karakter van iedere vestingstad worden hierbij als uitgangspunt gebruikt.

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden is de mevrouw W. van Hees, burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Zij wordt bijgestaan door de heer F. Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en de heer T. Zwiers, wethouder gemeente Moerdijk/Willemstad.