Vestingsteden

Wat is een vesting?

 
U heeft het woord vesting vast wel eens gehoord, maar wat is een vesting eigenlijk? De term ‘vesting’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor o.a. kastelen, forten en schansen. Vestingsteden zijn versterkte woonplaatsen met voornamelijk een burgerbevolking. De noodzaak om have en goed te beschermen leidde in de Middeleeuwen tot versterkte steden en burchten. Zo ontstonden er muren die de stad omringden, hoektorens, borstweringen en stadspoorten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de krijgskunst maakten later aanpassingen van de verdedigingsstrategie noodzakelijk. Stenen muren werden afgebroken en volgens een nauwkeurig berekend plan werden er wallen aangelegd.
Vestingstad Willemstad
 

Compact en bruisend van leven


In tijden van oorlog woonden alle burgers binnen de wallen en was de vestingstad door boerderijen binnen de muren of wallen zelfvoorzienend. Omdat het gehele stadsleven zich binnen de muren afspeelde, werd elke vierkante centimeter ruimte benut. Dat maakte een vestingstad niet alleen heel compact, maar ook heel overzichtelijk. Het idee om goed beschermd te zijn tegen vijanden leverde een levendig en creatief volkskarakter op. Die sfeer heerst er nog steeds. Want waar vroeger de smeden werkten en de garnizoenen gelegerd waren, wordt in de meeste vestingsteden nu druk gehandeld in kunst en antiek.
 

Nog altijd een tastbaar bewijs


De vestingsteden zijn tastbare bewijzen van de wordingsgeschiedenis van Nederland. Hoe het er tegenwoordig aan toegaat in een vestingstad is voor buitenstaanders geen geheim meer. De tijd van hermetisch gesloten stadspoorten en tot de tanden bewapende wachten is al lang vervlogen. Waar de kruitdampen al lang zijn opgetrokken en het krijgsgewoel is verstomd, heerst nu de gezelligheid van een historische binnenstad. Een binnenstad waar het voor zowel burger als buitenlui goed toeven is.
Vestingstad Geertruidenberg "de Markt"

algemene informatie vestingsteden