Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Brielle - Historisch Museum Den Briel

Begin 2012 werd het Brielse museum opnieuw ingericht en door Hare Majesteit de Koningin geopend onder de naam De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel. In de nieuwe opstelling staat 1 april 1572 centraal. Op dat moment woedde in ons land de Tachtigjarige oorlog en die dag wonnen de watergeuzen met de inname van Brielle hun eerste slag op de Spanjaarden. Brielle was de eersteling der vrijheid (Libertatis Primitiae) en Alva verloor zijn bril. 

In het museum, gevestigd in de voormalige stadsgevangenis, is van alles te zien, te horen en te ervaren over die Tachtigjarige Oorlog: hoe zat het ook al weer met Johan van Oldenbarnevelt en Prins Maurits, of de Vrede van Münster in 1648? Wie was Alva en wat was de Inquisitie? Wat betekende ‘ketter’ in die tijd ook al weer? In de Waag wordt aandacht besteed aan de vieringen van 1 april 1572, een evenement dat jaarlijks in Brielle plaatsvindt. Verder biedt het museum een Brielse zeeheldenzaal met spellen en een Brielse schatkamer.