Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Grave - Kazematten

Aan de noordelijke zijde van de Graafse Raam staan, op de voormalige vestinggronden van Grave, drie betonnen kazematten, gebouwd in 1939-1940. De kazematten maken onderdeel uit van de Peel-Raamstelling tussen Grave en Budel-Dorplein, een omstreeks negentig kilometer lange kazemattenstelling, gekoppeld aan een veertig kilometer lange tankgracht. In Grave, vanwege de Maasbrug strategisch gelegen, sloot de linie via de brugkazematten aan op de Maaslinie. Van de drie kazematten te Grave zijn er twee van het B-type en een van het S-type. Alle zijn direct aan de oever van de Raam gesitueerd. Het zuidelijk gelegen schootsveld kon men onder water laten lopen door het nabijgelegen gemaal Van Sasse buiten werking te stellen. De drie kazematten als geheel zijn van algemeen belang. Het complex heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de vorming van een strategisch landschap in het kader van de landsverdediging kort voor de Tweede Wereldoorlog.