Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Grave - Gemaal van Sasse

Het Gemaal van Sasse is het eerste elektrische gemaal dat is gerealiseerd door waterschap De Maaskant. Het gemaal werd aangelegd in 1928-1929 in het kader van het waterbeheer in het Land van Cuijk (rivier De Raam). Vanaf de oprichting in 1921 werkte het waterschap De Maaskant aan de waterbeheersing in het Land van Cuijk. Vooral het riviertje De Raam veroorzaakte problemen: niet alleen was de uitmonding in de Maas (bij de oude haven in Grave) te krap, maar ook voerde het riviertje zuur Peelwater aan. In 1927 ging het bestuur van De Maaskant akkoord met de plannen van Ir. Verloren van Themaat tot bemaling van het Land van Cuijk. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven uitmonding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd het gemaal in gebruik genomen. Omstreeks 1950 en opnieuw in 1981 is een deel van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap De Maaskant (1921-1926). Het gemaal is tegenwoordig een Rijksmonument.