Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Hulst - Refugium Ter Duinen

16e eeuws gebouw met oorspronkelijke functie van een gevangenis. In de loop van de zestiende eeuw in handen gekomen van de abdij Ter Duinen, die het pand gebruikte enerzijds als opslagplaats voor granen en anderzijds als toevluchtsoord binnen de veilige stad Hulst in tijden van nood (refugium).
In de zeventiende eeuw werd het pand aan de opperbevelhebber van het Spaanse leger verhuurd als woonhuis. Na de verovering van de stad Hulst in 1645 door de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik van Nassau, Prins van Oranje, in beslag genomen en overgedragen aan de prins van Oranje, vandaar ook wel "princehuis” genoemd.
Merkwaardige laat-gotische achtkantige toren.
 
Gebouw thans in gebruik als Museum de Vier Ambachten.