Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Willemstad - Mauritshuis

Het Mauritshuis werd in 1623 gebouwd op last en voor rekening van Prins Maurits. De bouwmeester van het Prinsenhof zoals het toen genoemd werd, was Willem Arentssen van Salen, mr.timmerman uit Den Haag. Het tweebeukige dwarse gebouw heeft zadeldaken tussen trapgevels. Het is een goed voorbeelHet Mauritshuis 1997d van de Hollandse Renaissance architectuur. In 1625 overleed Prins Maurits en werd het gebouw de woning van de Gouverneur van Willemstad, de hoogste militaire bevelhebber der vesting. Aan deze bestemming ontleende het zijn naam van Gouvernement. In 1793 werd het gebouw door een Frans bombardement ernstig beschadigd. Verdere vernielingen werden aangebracht door de Franse bezetters, die het gebouw sterk lieten verwaarlozen, en door een storm in 1808. In 1823 werd de achterste beuk van het Mauritshuis afgebroken. Alleen de begane grond van het zuidoostelijke gedeelte bleef gespaard. Hierover werd een schuine kap gelegd. In 1827/28 werd het voormalige Gouvernement weer in bewoonbare staat gebracht. Kort daarop werd het ingericht tot militair hospitaal, ook wel Infirmerie geheten. Van 1907 - 1956 diende het als Marechausseekazerne, waarin enkele marechaussees met hun gezinnen woonden. Tijdens de mobilisatiejaren 1914 - 1918 deed de zolder dienst als Rijkspostduivenstation en was een gedeelte ook weer als hospitaal in gebruik. Na het vertrek der Marechaussee in 1956 vonden drie gezinnen huisvesting in het gebouw. In april 1967 werd het gehele complex door het Rijk verkocht aan de Gemeente Willemstad. In nauwe samenwerking met Monumentenzorg is onder leiding van het Brielse architectenbureau J. Walraad een grondige restauratie tot stand gekomen, waarbij o.a. het in 1823 afgebroken gedeelte weer in oude vorm werd opgebouwd. Op 15 december 1973 werd het hernieuwde gebouw, nu Mauritshuis geheten, in aanwezigheid van H.M. Koningin Juliana als stadhuis in gebruik genomen. Door de gemeentelijke herindeling per 1.1.1997 verloor het Mauritshuis zijn functie als stadhuis.