Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Bergen op Zoom - Het Stadhuis

Reeds vóór de grote stadsbrand van 1397 stond hier het schepenhuis.
Na de brand werd dit herbouwd (gedeelte met de frontdeur). Door ruimtegebrek werd in 1498 het pand Leeuwenborch aan de rechterkant bij het schepenhuis getrokken en in 1544 kwam aan de linkerkant het pand de Olifant erbij (boven de Sint-Annastraat).

In 1611 werden de drie panden aan het oog ontrokken door een fraaie nieuwe gevel van Gobertangesteen. Binnen zijn de drie panden nog wel te onderscheiden door het niveauverschil in de vloeren.

Tussen 1934 en 1938 is het stadhuis aan de voorkant gerestaureerd en in 1998 en 1999 werd het aan de binnenkant ingrijpend verbouwd. De nieuwe raadzaal en de liftinstallatie zijn hiervan het resultaat. Het interieur van het stadhuis is zeker een bezoek waard. In de topgevel is de zinspreuk Mille periculis supersum (Duizend gevaren kom ik te boven)
aangebracht. Het was de periode van de Opstand en Bergen op Zoom had inmiddels een belegering (1588) en diverse aanvallen (1605/6) weerstaan. In twee nissen in de voorgevel
zijn de beelden Prudentia (voorzichtigheid, gemaakt door Mari Andriessen) en Justitia (rechtvaardigheid, gemaakt door J.F. van Hall) te zien als symbolen van de bestuurlijke en rechtsprekende functie van het stadsbestuur tijdens het Ancient Régime
(de periode tot 1795). 

Opengesteld voor bezichtiging: van 30 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m zondag 13.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak met VVV Brabantse Wal.