Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Bergen op Zoom - Lievevrouwepoort / Gevangenpoort

De Lievevrouwepoort, later Gevangenpoort genoemd, is de enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Ze is gebouwd rond 1335, toen de stad werd voorzien van stenen muren en een omgrachting. Het westelijk deel van de toren is het oudst en bestaat uit twee ronde torens met een verbindingsstuk. Door de omwalling van het Havenkwartier aan het einde van de 15e eeuw verloor de Lievevrouwepoort haar functie als toegangspoort en is sindsdien gebruikt als gevangenis. Hierdoor bleef het gespaard voor de sloop. Tot 1932 behield het poortgebouw deze functie.