Bezienswaardigheden (tip)

Terug naar ontdekken

Hulst - De Nieuwe Bierkaai

In 2012 is het water terug de stad in gebracht. Het gebied is nu een walhalla voor de terrasbezoeker en in de zomer zijn er bijna ieder weekend activiteiten. Aan de haven ligt de Keldermanspoort. Nieuw en oud sluit hier perfect op elkaar aan.

De haven van Hulst.

In de late middeleeuwen (1050 – 1550 ) was Hulst een belangrijke haven in het noorden van het graafschap Vlaanderen. De stad had een open verbinding met de Honte of Westerschelde, was door de Lieve verbonden met het Land van Saeftinghe en via een in 1315 gegraven kanaal was Gent bereikbaar. Al deze vaarwegen kwamen samen in Hulst en omdat praktisch al het goederenverkeer in die tijd over water ging, moet het in de oude haven behoorlijk druk geweest zijn.
De open haveningang was een zwak punt in de in 1470 gereedgekomen stadsomwalling. Meerdere malen drong de vijand - tijdens de Vlaamse burgeroorlogen waren dit o.a. Gentse milities - hierlangs de stad binnen. Daarom werd in 1506 besloten de "Bollewerckpoort" te bouwen. Het werd een "swaer ende konstrijck" gebouw, dat via twee ophaalbruggen het landverkeer uit het noorden en uit het westen toegang tot de stad verleende, terwijl de schepen onderlangs de haven konden binnenvaren.
Erg lang heeft deze dubbele poort geen dienst gedaan. In 1596 werd ze samen met een groot deel van de stad zwaar beschadigd tijdens het beleg door de troepen van Aartshertog Albertus van Oostenrijk. Bij de aanleg van de huidige vesting door de Spanjaarden – zo rond 1620 - werden de resten van de poort onder de nieuw opgeworpen wallen bedolven.
De nutteloos geworden havenbedding werd geleidelijk aan opgevuld met zand, puin en afval. Na verloop van tijd raakte het terrein bebouwd. Alleen namen als Havensteeg, Bierkaaistraat, Vismarkt en Overdamstraat herinnerden nog aan de oude functie.
In het kader van stadsvernieuwing werden een paar jaar geleden plannen ontwikkeld om dit ondertussen ietwat verpauperde stadsdeel te slopen, aangepaste nieuwbouw te realiseren en als het kon de oude haven weer min of meer in ere te herstellen.
In de zomer van 2011 werd door beroepsarcheologen, geholpen door de leden van de "Werkgroep Archeologie Hulst", een grootscheepse opgraving uitgevoerd. Hierbij werden belangwekkende vondsten gedaan zoals de resten van huizen, bruggen, kademuren en delen van zes houten vaartuigen.
Bij de realisatie van de nieuwe haven zijn het bruggenhoofd van de teruggevonden "Steenbrugghe" en een deel van de oorspronkelijke kademuur met trap behouden gebleven. De verdere loop van de kademuren is in de huidige bestrating aangegeven. De ook nog aanwezige "Vischbrugh" is helaas weer onder het wegdek verdwenen.
De imposante resten van de Bollewerckpoort waren al eerder opgegraven en geconserveerd.

Mark Zwartelé.